Svar från Socialstyrelsen angående ECT


Se min skriftväxling med Socialstyrelsen ang ECT nedan.

From:
To: Gerle Mårten
Cc: Sunesson, Per-Anders ; Tegnell, Anders ; Svedberg, Elisabet ; Almqvist Linda ; Eriksson, Birgitta ; Otterblad Olausson, Petra ; Printz Anders ; Registrator Kunskap
Sent: Friday, June 10, 2011 4:45 PM
Subject: Information till Socialstyrelsen angående skador från ECT-behandlingar dnr 6730/2011

Hej!

Tack för ditt svar!

Ambitionen med mitt arbete är:

1. Att få ett förbud mot all ECT under tvång.

2. Att få ett förbud mot all ECT till barn, äldre och gravida.

3. Att säkerställa att alla patienter och anhöriga får en fullständig och korrekt information innan ECT-behandlingen.

4. Att säkerställa rättigheten och möjligheten för alla som drabbats av skador från ECT att anmäla, få upprättelse och skadestånd.

5. Att få till stånd en oberoende och fullständig utredning av de långsiktiga verkningarna av ECT.

6. Att verka för att lyfta fram alternativa behandlingar som en valmöjlighet till ECT.

När blir statistiken klar för 2010 vad det gäller antalet ECT behandlingar?

Med vänlig hälsning,

From: Gerle Mårten
Sent: Friday, June 10, 2011 12:12 PM
To: ’ ’
Cc: Sunesson, Per-Anders ; Tegnell, Anders ; Svedberg, Elisabet ; Almqvist Linda ; Eriksson, Birgitta ; Otterblad Olausson, Petra ; Printz Anders ; Registrator Kunskap
Subject: SV: Information till Socialstyrelsen angående skador från ECT-behandlingar dnr 6730/2011

Hej!

Socialstyrelsen har tagit djupt intryck av de många rapporter om svåra biverkningar av ECT som på senare år kommit myndigheten till del, i vissa fall via dina sammanställningar.

Socialstyrelsen har en pågående tillsyn för att få kunskap om sjukvårdens rutiner vid ECT för att säkerställa patientsäkerheten. Tillsynsavdelningen kommer inom kort att diskutera din information och dess betydelse för kommande granskningsarbete.

Med vänlig hälsning
Mårten Gerle
Sakkunnig inom psykiatri
Kunskapstillämpning
Socialstyrelsen
106 30 Stockholm
075-2473971
marten.gerle@socialstyrelsen.se

Från:
Skickat: den 5 juni 2011 21:01
Till: Gerle Mårten
Kopia: Registrator Kunskap; Tegnell, Anders; Svedberg, Elisabet; Otterblad Olausson, Petra; Eriksson, Birgitta; Björkenstam Emma
Ämne: Information till Socialstyrelsen angående skador från ECT-behandlingar

Hej!

Jag vill informera Socialstyrelsen om de senaste kommunikationer jag har fått från människor angående ECT.

Vi följer upp och hjälper alla som vill anmäla.

Dessa vittnesmål berör mig mycket! Detta är människor som verkligen behöver hjälp.

Finns det något mer Socialstyrelsen kan göra för att hantera denna situation?

”Min mamma håller just nu på med ect behandlingar. Jag tror att han har gjort ca 10-12 behandlingar. Hon har inge minne, kan knappt gå och sluddrar väldigt mycket när hon pratar. Från att ha varit en pigg 50åring som älskade att fjällvandra och cykla tar sig nu fram med rullator. Dom har gjort ett uppehåll i behandlingarna eftersom hon reagerat så dåligt. Dom har gjort en hjärnröntgen som visar på hjärnskador på pga av ect behandlingen, men dom säger att det inte borde inte ge så allvarliga symptom.”

”Igår fick jag reda på att en bekant till mig hade varit ledsen och sökt ”professionell” hjälp. Hon fick tabletter(psykofarmaka) samt elchocker (fastspänd vid något tillfälle sa hon till en kompis till mig) och nu är hon DÖD. Jag anser att det borde vara olagligt att sälja detta extremt sjuka tillvägagångsättet att bota människor på från deras depressioner .Javisst det ”hjälpte”för nu finns hon inte längre och slipper lida!!!! POLITIKER…gör något åt saken och börja med att FÖRBJUDA DET. J.N”

Hej!
Jag har också fått 8 gånger elbehandling på sankt görans sjukhus på den förhoppningen att jag blir av med depressonen eller får en lindring men utan resultat. Jag tycker att jag har blivit mycket sämre efter elchoken. Jag har fruktansvärda minnes förluster 3 år efter behandlingen. Jag känner inte igen folk som jag har träfttfat tidigare och kan inte komma ihåg var jag har sett dem. jag kommer inte ihåg namnen på folk som jag har träffat flera gånger. Jag lämnar saker i hemmet på fel ställe och reser på mig för att hämta något och glömmer bort vad jag ska hämta och sexualllivet är delvis påverkat efter denna behandling.

Hej, Vår vuxna dotter fick elbehandling hösten 2008,utan att någon anhörig godkände det. Hon var alldeles för sjuk själv efter 15 års psykisk misshandel. Nu 2011 har hon fortvarande svårt att minnas saker både viktiga och oviktiga. Någon borde ta sitt ansvar för hon är skadad för livet, vi tror inte längre att hon börjar minnas bättre. Vill ha hjälp av någon att anmäla någonstans Vh/alli

”ECT har förstört mitt liv! Har på pekat i över 10 år att jag har fått minnesstörningar men blivit avvisad att det inte finns biverkningar. Först nu genomgår jag minnestest samt magnetkamera. ECT är en behandlingsmetod som omedelbart bör upphöra.Att dessutom hota med ECT och komma att på stå inför rätten att det inte ens ges under tvångs vård är hyckleri. Förvisso drar du ej rent fysisk med våld men du kan drogas ner för att bli mer medgörlig.. Allt detta och mycket mer har jag själv upplevt. För att uppmärksamma det hela borde det komma ut en ny ”Gökboet”. Det finns många som kan bidraga med manus material. Med stämpel psykisk sjuk blir du ej trodd och rättssäkerheten är i stor fara. Bakom det hela vill de tysta ner kritiska personer och vill få dem under den vinstgivande diagnosen psykisk sjuk som skall medicineras livet ut. En som kämpar med näbbar och klor! Sanningen kommer för eller senare fram!”

Hösten 2009 fick jag 9st elchocksbehandlingar då jag mådde så dåligt psykiskt att jag kom in akut till Varbergs sjukhus efter ett suicidförsök.Jag kom in lördag kväll och på måndagen började ECTn. Jag var jätterädd men då jag själv desperat ville få hjälp och då läkaren lugnade mig att OM biverkningar uppstår försvinner de snabbt igen.Första månaderna efteråt var jag helt förvirrad och hade både minnesluckor,närminnesproblem och dålig uppfattningsförmåga samt kass lokalsinne.En skrämmande upplevelse som fick depressionen att blomma ut ännu mer.Ingen läkare har följt upp behandlingen och när jag nämner att jag fortfarande har minnesstörningar och andra kognitiva problem för någon inom psykiatrin tas det inte på allvar,utan ämnet undviks.Hur ska man orka bråka för att bli trodd?? Försäkringskassan jagar nu med risk för utförsäkring och jag känner mig maktlös som inte blir trodd!Vad göra???

hej! jag fick 6 ect behandlingar och blev klar i huvudet efter detta men när jag kom hem från psyk blev det värre, närminnet är kasst och jag blandar ihop dagarna och kan ringa till en person på f.m och sedan ringer jag på e.m och frågar samma sak. har tappat ordförådet, glömmer vad jag ska säga och får inte fram orden, detta är väldigt jobbigt för mig, jag är bipolär och det är nog så jobbigt för mig, det räcker med den sjukdomen men nu kommer detta också, man blir ju folkskygg och sitter inne i lägenheten och vågar inte gå ut. nä jag ska aldrig mer ta en ect behandling aldrig…….

Nyfiken hur du kunde hitta min sida på VK? Inte ens jag lyckas hitta dit själv via sökvägar. Sedan är jag förskräckt över att metoden får finnas idag, då forskning inte visar annat än att det skadar och att fördelarna sällan om aldrig egentligen väger upp. Jag har, på nära håll, sett flera människor som genomgått ECT-behandling(?). De har alltid haft minnesluckor och en av dem fick bestående minnesförlust med många år förlorade samtidigt som depressionen hängde kvar.
Läkarna har ingen förklaring men är det svårt att förstå att elektriciteten som de för genom hjärnan gör skada.. En annan blev helt personlighetsförändrad.
Om jag, ensam, har sett åtminstone två som fått sådana negativa effekter. Hur många finns det då inte egentligen? Personerna själva märker det nog mindre än omgivningen, men lidandet blir inte desto mindre. Metoden borde förbjudas idag och läkarna omvärdera vad som är viktigt inom psykiatrin. Riktig behandling är inte att bli neddrogad och ECT-behandlad, riktigt behandling är empati och tålamod. Att få uttrycka sig och få gensvar. Bakom varje reaktion finns en förklaring. Förändring, vi behöver förändring.

Hej. Jag har fått ECT mot depression och har de senaste veckorna märkt av små ”anfall” av något som jag skulle beskriva som medvetande-bortfall samtidigt som min kropp får stickningar/darrningar på insidan, svårt att förklara. Det varar bara mellan ca 3-15 sekunder per gång. Jag känner igen mig i beskrivningar av mindre/lindriga epilepsi anfall. Kan det vara så att ECT har ”startat” detta? Hur kan jag gå till väga för att ta reda på om det kan vara så?

”Det är inte humant att ge en människa ström genom kroppen min fru har fått behandl som jag stoppade såg hon började försvinna bort till nån annan värld i sitt sinne!”

Psykiatrin måste lära sig att leva som de lär, lyssna på de anhöriga och sluta upp med att se El-chocker som ett lösning där deras kompetens tar slut. Att samla alla olika diagnoser under ett och samma ”tak”, vilket man aldrig ens skulle komma på och göra i den somatiska vården, måste också upphöra. Likaså måste det bli ett förbud mot att allmänpraktiserande läkare skriver ut mediciner som de inte har kunskap om. Det kan få förödande konsekvenser och skapa onödigt lidande för patienter och anhöriga. Sist men inte minst ska vi inte glömma alla dessa onödiga merkostnader för sjukvården till följd av att läkare utan specialkompetens gör felbehandlingar! /Eva

”hej jag skulle bara berätta att min fd svägerska som fick flera behandlingar av elchocker, hon fick inte ta emot besök av sin man under behandlingen, jag tror det var i Uppsala under året 2010, hon förlorade minnet under en period efter behandlingen, de är inte gifta längre och jag har inte haft någon kontakt med henne på länge.”

”Hjärnan är komplex, utan bevis för att behandlingen fungerar fortsätter det. Det säger sig självt att den elektricitet som passerar hjärnan naturligtvis skadar, till viss del kanske lobotomerar. Om än inte bokstavligt. Förstår inte att metoden får finnas idag, förstå definitivt inte att det får ske under tvång. Om det ska finnas, ska det vara helt på patientens initiativ och information ska ha gått fram. Vet många som tappat stora delar av minnet och inte blivit bättre. Vi kan inte ha chansning i vården! Så lite medicin som möjligt, stöd och hjälp att ta sig tillbaka.”

Se mer vittnesmål från skador av ECT på dessa sidor:
https://www.elchocker.se/kategori/intervjuer-med-drabbade/
https://www.elchocker.se/kategori/skador-fran-elchocker/
https://www.elchocker.se/kategori/vittnesmal-pa-skador-fran-elchocker/
https://www.elchocker.se/kategori/sjukskoterskors-syn-pa-elchocker/
https://www.elchocker.se/vetenskapliga-bevis-mot-elchocker/

Jag tycker att det finns fog för en oberoende undersökning kring de långsiktiga effekterna från ECT.

Vänligen låt mig veta vad ni säger om detta.

Hälsn,