Patienter får skador från elchocker

“Jag vill även ansluta mig till protestlistan! Jag tycker att elchocker är en inhumanbehandling! Jag är sjuksköterskestudent och har under min praktik plaserats på psyk-avdelningar där patienter elbehandlias dagligen. Jag har sett hur dåligt de mår efter behandlingen. Jag har även praktiserat på intensivvårdsavdelning där Läs mer här …