Patienter får skador från elchocker

”Jag vill även ansluta mig till protestlistan! Jag tycker att elchocker är en inhumanbehandling! Jag är sjuksköterskestudent och har under min praktik plaserats på psyk-avdelningar där patienter elbehandlias dagligen. Jag har sett hur dåligt de mår efter behandlingen. Jag har även praktiserat på intensivvårdsavdelning där Läs mer här …

Sjuksköterska: Elchocker skall inte ges!

”Arbetar som sjuksköterska i psykiatrin sedan mer än 20 år, har alltid varit emot ECT men även för en restriktivare hållning vad betr. psykofarmaka. Ect skall överhuvudtaget inte ges och psykofarmaka hållas på en minimal nivå. Dessvärre har motsatt utveckling varit igång de senaste 10 Läs mer här …