Psykiatrin förstör barn med ECT-behandlingar


Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.” WHO, World Health Organization

Endast psykiatrin kan komma undan med att ge elchocker till barn

Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.” UNICEF

Ta reda på mer om ECT till barn!

APA, Amerikanska Psykiatriska föreningen: Att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling, såsom ECT, är speciellt meningsfullt när det kommer till barn och ungdom”.