Skador på minnet efter elchocker

Intervju med en ung tjej som fick elchocker i 16-17 års åldern “Efter ect:n fick jag mitt värsta sammanbrott någonsin då jag försökte ta livet av mig någon gång i veckan, men blev ändå hemskickad från akuten nån dag senare.” “för min läkare blev frustrerad Läs mer här …

Blev en zombie efter elchocker

Intervju med en kvinna som fick elchocker “blev en zombi, känslokall, brydde mig inte ens om mina barn” Namn: X.X Ort: Eskilstuna Ålder: 33 När fick du elchocker? 05-06. kommer inte ihåg, jag har bett om att få kopior av mina journaler. Var fick du Läs mer här …

Fick andningsdepressioner efter ECT

Intervju med en ung kvinna som har fått elchocker “Minnesskador, psykiska skador som att jag är livrädd för att hamna på låst avdelninge igen, som gör att jag tvärvägrar när någon föreslår det, jag är rädd att bli sövd dels på att jag fick andningsdepressioner Läs mer här …

Jag blev ett dreglande socialfall

Intervju med en kvinna som genomgått ECT-behandling “Minnesförust, logisk förlust, inget smak- eller luktsinne. Har gått från logisk progammerare till dreglande socialfall.” Namn: X.X Ort: Norrköping Ålder: 35 När fick du el-chocker? September 2009 Var fick du dem? Uppvaket, Vrinnevisjukhuset Norrköping Varför fick du el-chocker? Läs mer här …