Hundratals vittnesmål på skador från ECT-behandlingar, elchocker!

”Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”
Hundratals vittnesmål från drabbade av elchocker, ECT


Obs! Mycket viktig info angående elchocksbehandlingar (ECT)

1) Läs denna artikel – Livsviktig information om ECT-behandlingar!

2) Skriv på protestlistan mot ECT till Barn! Psykiatrin ökar nu antalet elchocksbehandlingar (ECT) till Barn.

3) Har du fått skador av ECT eller känner någon som fått det? Kostnadsfri hjälp – Kontakta mig.

4) Vi finns på Facebook – NEJ till Elchocker (ECT) som har tusentals medlemmar. Där finns många som har fått sina liv förstörda.


ECT-behandlingar skadar enligt en leg. sjuksköterska

Vad säger en leg. sjuksköterska om elchocker (ECT)?

Se fler filmade intervjuer med drabbade av elchocker (ECT-behandling)

Hjälp till och agera mot elchocker (ECT)!

Har du själv fått skador efter ECT? Eller känner du någon som har fått det? Välkommen att kontakta mig. Vi finns också på Facebook – Nej till elchocker (ECT). Psykiatrin ger även elchocker till barn och planera att öka detta via BUP – skriv på protestlistan mot ECT till barn. Här finns en annan protestlista mot den ökade användningen av elchocksbehandlingar (ECT). Sanningen om ECT-behandlingarna måste ut! Din hjälp och insats betyder mycket.
 

sture-elchocker

Glöm inte Marianne som plågades av 15 elchocker (ECT)!

Stures fru dog efter 15 elchocksbehandlingar  l  Felbehandlades – kvinna fick 15 elchocker  l  Patient fick elchocker i onödan – P4 Västernorrland  l  Elchocker hör inte hemma i någon form av vård, kvinna död..

Lyssna på radiointervjuerna där Sture berättar om hur hans fru blev överkörd av psykiatrin och påtvingad elchocker (ECT) trots att hon fruktade för sitt liv.
Intervju 1  l  Intervju 2  l  Läs intervju 1  l  Läs intervju 2

NewsVoice – Stures fru Marianne dog efter 15 elchocker!

Läs om hundratals andra som vittnar om skador efter elchocker (ECT)

Våra krav vad det gäller elchocker, ECT

Sverige är förmodligen det land i världen som ger flest elchocks-behandlingar per capita. Det ges ca 60 000 elchocker om året (2009) – bla. till barn, gravida, äldre och under tvång – enligt beräkningar från KMR, Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

  • Vi vill i första hand förbjuda alla elchocker under tvång samt förbjuda alla elchocker till barn, äldre och gravida.
  • En oberoende icke-psykiatrisk kommission måste tillsättas och undersöka de långsiktiga verkningarna av ECT.
  • Alla patienter och deras anhöriga har rätt till en fullständig, korrekt och skriftlig information – vilket innefattar att de riskerar bestående minnesskador – innan ECT behandlingen.
  • De drabbade skall få upprättelse och skadestånd.

Patienter blir skadade av elchocker, ECT

”Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT-behandling, med bestående skador på närminnet, långtidsminnet och personlighetsförändring.”

Det finns många och klara bevis för att elchocker, elchocksbehandlingar, elbehandlingar eller ECT-behandlingar skadar människor. Namnen varierar bedrägligt men det är samma elchock som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet. Det bara ser finare ut nuförtiden. Vad är elchocker, ECT?

”Min röst kommer inte att tystna innan vi ser förbud mot ECT och alla drabbade har fått upprättelse samt skadestånd.”

Varför denna sida om elchocker? l Vem är jag?

Varför tycks ECT ibland fungera? l Vad finns det för alternativ till elchocker?

ECT förstörde hennes minne l Solveig blev fördärvad av över 100 elchocksbehandlingar under ett år. l Tvingades till 125 elchocker på ett år!

Socialdemokratisk politiker om elchocker – rena kvacksalveriet!

 

Psykiatrin ger elchocksbehandlingar (ECT)
till småbarn och ungdomar

elchocker-barn

Psykiatrin i USA vill marknadsföra elchocksbehandlingarna till våra barn och ungdomar. I Sverige planerar psykiatrin att öka antalet elchocker till barn via BUP.

Barn under fyra (4) år får elchocker (ECT) av psykiatrin
Psykiatrin marknadsför elchocker (ECT) till barn och ungdomar
Psykiatrin använder fortfarande elchocksbehandlingar (ECT) mot barn
Psykiatrin i Sverige vill öka antalet elchocker till barn via BUP

 

Veckotidningar uppmärksammar Pernille som fick minnet förstört av elchocksbehandlingar

pernille-ect-4

Läs berättelsen om Pernille som fick sitt minne fullständigt förstört av elchocker, ECT. Efter besök hos psykiatrin blev hon snabbt satt på elchocksbehandlingar. Läkarna förnekar allt ansvar efteråt och skyller på hennes sjukdom.

Veckotidning – fick sitt minne förstört av elchocker, sk ECT
Pernille fick sitt liv förstört av elchocksbehandlingar

 

125 vetenskapliga artiklar och studier mot elchocksbehandlingarna (ECT)

En känd amerikansk läkare har här samlat mängder av vetenskapliga artiklar och studier mot elchocker, ECT.

125 vetenskapliga artiklar och bevis mot ECT

 

Italiens hälsoministern förbjuder elchocker (ECT)

På Sicilien har nu elchocksbehandlingarna förbjudits av medmänskliga och humanitära skäl. Sverige är värst i världen med att ge elchocker – upp till 60 000 om året (2009).

ECT, elchocksbehandlingarna förbjuds på Sicilien.

 

Irland förbjuder elchocker under tvång
– när skall Sverige följa efter?

Patienter kommer inte längre att tvingas genomgå elchocksbehandlingar på Irland. Statssekreteraren med ansvar för mental hälsa, Kathleen Lynch, har ingripit och kommer att ändra lagtexten. Detta innebär slutet på tvångs-ECT på Ireland. I Sverige ges fortfarande tusentals elchocker varje år under tvång – när kommer Socialministern ingripa?

Elchocker under tvång förbjuds på Irland – när följer Sverige efter?
Regeringen planerar att sluta med ECT-behandlingar
Irländska regeringen avskaffar elchocksbehandlingar under tvång

 

fd Överläkare inom svenska psykiatrin:
ECT är en primitiv behandling

”När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.

Läs mer – fd Överläkare inom svenska psykiatrin om elchocker, ECT

.

Socialstyrelsen brister allvarligt i sin uppföljning av elchocksbehandlingarna

Socialstyrelsen brister fortfarande allvarligt i sin uppföljning av ECT och vet inte ens hur många elchocker som ges per år i Sverige.

Det finns heller ingen långsiktig oberoende uppföljning av de långsiktiga verkningarna från elchocksbehandlingarna.

Trots detta hävdar Socialstyrelsen att ECT är en vetenskaplig och väl beprövad behandling. Baserat på vad? Auktoritet och makt? Utlåtande från psykiatriker som gett tusentals elchocker bla. till barn, gravida och äldre och som aldrig skulle kunna erkänna att de har gjort fel?

Det är dags att Socialstyrelsen istället börja lyssna på de som drabbats av elchocker.

Socialstyrelsen och den katastrofala icke-rapporteringen av elchocker
Socialstyrelsens brister i uppföljningen av ECT-behandlingar i Sverige.

.

Psykiatrin erkänner aldrig skador från elchocker

dn-psykiatrin-elchocker

”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin


Bookmark and Share