Vad är en ECT behandling?


elchocker

Vad betyder ECT?

”ECT” kommer från engelska ordet ”electroconvulsive therapy”, ”elektrokonvulsiv behandling” på svenska. ”Konvulsiv” kommer från ”konvulsion” som betyder ett anfall som ger kramp.

ECT-behandlingen är alltså en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska anfall hos patienten med hjälp av elchocker.

Man bör notera att sjukvården i övrigt arbetar för att förhindra, lindra eller hantera epileptiska anfall pga skaderisken.

Denna psykiatriska metod kallas ECT-behandling, elchocker, elbehandling eller elchocksbehandling. Oavsett namn – och att den ges i på ett bättre sätt med muskelavslappnande och under narkos – så är det samma eller tom. värre elchock än tidigare som drabbar den känsliga tankeverksamheten hos patienten. Risken för bestående skador är stor.

Efter elchocken i ECT-behandlingen kan patienten känna euforiska känslor. Patienten kan också bedövas och tillfälligt glömma sina problem som en följd av chocken. Detta tolkar psykiatrin som ett positivt resultat och att ECT fungerar. När chocken sedan släpper sätter psykiatrin in underhålls-ECT.

Stor elchock vid ECT-behandling
Varför tycks ECT-behandlingar ibland fungera?

Vad är en ECT-behandling?

ECT-behandling, Elchocksbehandling, elchocker, elbehandling eller electro-convulsive treatment (ECT) innebär att man sänder mellan 70 till 460 volt genom hjärnan, från tinning till tinning (bilateral ECT) eller från ena hjärnhalvans framsida till dess baksida (unilateral ECT). Detta orsakar kraftiga och långvariga kramper som vid ett epileptiskt anfall.

Känd amerikansk läkare om ECT-behandlingar

Läs här vad en känd amerikansk läkare säger om ECT-behandlingar.

Den enkla sanningen om ECT-behandlingar av en amerikansk läkare

Komplett historik och översikt över ECT-behandlingar

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker, ECT?

Vet du någon som har råkat illa ut?
Berätta din historia och hjälp andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.
Om du vill så kan du även få hjälp att anmäla.
Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.