VETENSKAPLIGA RÖSTER OCH BEVIS MOT PSYKIATRINS ECT-BEHANDLING


Karin Larsson, leg ssk: “ECT-behandlingen är tortyr”

Med över 50 års erfarenhet inom sjukvården förklarar Karin här modigt och öppet vad ECT är.

Skriv gärna ut denna sida och visa för din psykiatriker

Oerhört svårt att ta till sig men livsviktigt!

Ger psykiatrin fortfarande elchocker? Tyvärr är det så och detta mer än någonsin till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Ca 50 000 st elchocker per år gör psykiatrin i Sverige till bland de värsta i världen.
Mer information om ECT-behandlingen.

Detta är oerhört svårt att ta till sig och förstå, vilket psykiatrin utnyttjar till fullo.

Bedrägligt går de ut med att elchocksbehandlingen är en mild mirakelmetod som startar om hjärnan.

Finns det någon som kan läsa denna sida och hävda att ECT är en mirakelmetod?

Dessa tunga citat borde vara svårt att vifta bort även av de mest ignoranta.

Psykiatrin slår naturligtvis nonchalant ifrån sig och hävdar att allt detta bara är propaganda. Deras makt och ekonomi är hotad om de skulle erkänna att ECT ger skador.

Glöm de psykiatriska lögnerna och alla fördomar – öppna ögonen och titta efter själv!

Peter Larsson engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT)

Peter Larsson, Medredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Djupt engagerad mot psykiatrins elchocker sedan hans egen farbror blev förstörd. Mångfaldigt publicerad i t.ex: Newsvoice, Aftonbladet, Expressen, Göteborgsposten, Nyheter24, 2000-Talets Vetenskap, elchocker.se och Tidskrift för Homeopati. Kontakta mig här: peterularsson(at)gmail.com.

UNICEF & WHO: Oacceptabelt att ge elchocker till barn

Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.” WHO, World Health Organization

Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.” UNICEF

Riksdagsledamot angående ECT till barn

Hej, onekligen ett allvarligt problem. Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner. Jag lämnar riksdagen efter detta val så jag kan tyvärr inte motionera i frågan. Men jag kan försöka övertyga andra att motionera.” Svensk Riksdagsledamot

Några av alla drabbade

Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftigt hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.”

Min öppenvårds-psykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

Patientskadenämnden: ECT kan ge bestående minnesstörningar

Under senare år har studier visat att ECT-behandling kan ge bestående minnesstörningar. Risken ökar med mängden behandlingar. Särskilt viktigt är det att vara uppmärksam på minnesstörningar hos unga personer. Nämnden finner det klarlagt att den bestående minnesstörning patienten har drabbats av är en följd av ECT-behandlingarna.” ECT kan ge bestående minnesstörningar.

Professor: Det finns inga bevis för att ECT fungerar

Jag har varit medförfattare till fyra granskningar av ECT-forskningen, senast förra året. Det finns bara tio studier om depression, i vilka man jämför ECT och placebo; placebo betyder att den allmänna bedövningen ges men den elektriska chocken hålls tillbaka. I fem av de tio studierna fann man ingen skillnad mellan de två grupperna. I de andra fem hittade man en tillfällig höjning av humöret under behandlingsperioden bland ungefär en tredjedel av patienterna jämfört med placebo. I en av dessa fem fann man att denna tillfälliga förbättring endast uppfattades av psykiatrikerna men inte av sjuksköterskorna eller patienterna. På grundval av dessa tillfälliga framsteg för en minoritet av patienter hävdas det, i de flesta granskningar och meta-analyser, att “ECT ÄR EFFEKTIVT”. Men i ingen av dem har man någonsin identifierat en enda studie, i vilken man hittade någon skillnad mellan ECT och placebo efter behandlingsperiodens slut. Efter att ha letat efter det under 80 år finns det inga bevis som stödjer tron att ECT har fördelar som varar.”
Professor John Read

Docent i neurologi: Psykiatrin skapar skadliga epileptiska anfall

En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?” Docent i neurologi Dr Robert Grimm.

Professorer: ECT-behandlingen bör också överges

Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.” Professorerna John Read & Richard Bentall.

Psykiatrisk överläkare: Patienten hängde sig efter ECT

När jag kom till Sverige var en av mina första erfarenheter (som praktikant) en ung flicka som dog efter avslutad ECT-behandling på utskrivningsdagen. Jag protesterade och fick höra stark kritik. Patienten hade emotionell instabil personlighet och självmordbenägenhet, vilket är absoluta kontraindikationer i Europa. Hon var överviktig med högt blodtryck, som gjorde ECT direkt livsfarligt för henne. Under ECT- behandlingen blödde hon i hjärnan, blev helt desorienterad och mådde mesta dels mycket dåligt. Trots allt valde psykiatriker, anestetist och sjuksköterskor att fortsätta ECT upp till 12. Nej! Patienten blev inte bättre, trots ökade mängder av elchocker. Hon blev sämre. Efter avslutad ECT-behandling kom utskrivningen. Patienten (19 år) åkte raka vägen hem och hängde sig. Patienten, föräldrarna och jag själv hade bett ‘behandlarna’ att sluta med ECT och behandla henne för hennes problem. (Hon hade en krisreaktion huvudsakligen). Men alla andra tyckte att familjens och patientens invändningar var ‘löjliga, hysteriska mm’.” Jag är överläkare i psykiatri sedan nästan 30 år, aktiv i flera länder och sedan 10 år i Sverige. Psykiatrisk överläkare sedan 30 år om ECT-behandlingarna.

Känd läkare: Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater

Ett stort och efterlängtat rättsfall rörande elchocksbehandling, blev just avgjort under rättegångsdagens eftermiddag, vilket var till belåtenhet för de skadade ECT-patienterna och DK Law Group, LLP genom rättegångsadvokat David M. Karen i Kalifornien. Medan ersättningsbeloppet förblir konfidentiellt, är jag som expert i fallet glad att kunna rapportera att detta mål är avgjort och är en betydande seger. Den säkrade bevisningen har banat väg för flera mål mot ECT-tillverkare, som är på väg!” Med Dr Peter Breggin. Seger i mål mot tillverkare av ECT-apparater.

Narkosläkare: Psykiatrin kan aldrig erkänna att ECT orsakar skada

Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin

Överläkare i psykiatri: Handikappande svårigheter efter elchocker

Sammanfattning: svårbehandlad depression och minnes- och orienteringssvårigheter som debuterade efter ECT. De kognitiva svårigheterna är handikappande, hon har ett omfattande behov av anpassning i hemmet för att klara vardagen och arbetsträning har avbrutits pga dessa.”
Intyg till LÖF från en Överläkare i psykiatri

Läkare: Skallskada orsakad av elektrisk ström

Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten visar den eufori som vanligtvis associeras med hjärnskada så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte kan protestera. De fås lätt att mottaga upprepade elchocksbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’. Den hjärnstörande principen hos psykiatrisk behandling är ingen spekulation. Det är en solid vetenskaplig teori baserad på evidensbaserade rapporter, klinisk erfarenhet och observationer gjorda med sunt förnuft.” Känd amerikansk läkare Peter Breggin.

fd Överläkare i psykiatri: Primitiv behandling

När jag jobbade inom psykiatrin så träffade jag många patienter med minnesbesvär efter ECT, så jag vet att problemet är mycket mer omfattande än vad som erkänns av psykiatrin. I mitt tycke så borde det debatteras mycket mer än vad som sker, det här är ju en grupp som av naturliga skäl har svårt att hävda sig. Det är sorgligt att denna i mitt tycke ganska primitiva behandling fortsätter att användas så okritiskt.” fd Överläkare inom svensk psykiatri.

Amerikansk läkare: ECT orsakar hjärnskador

Min uppgift som psykiatrisk expert var att fastställa att ECT faktiskt orsakar kronisk kognitiv och psykisk nedsättning och hjärnskador. Det gjorde jag delvis med de många vetenskapliga artiklarna som finns gratis på mitt ECT Resource Center på 123ECT.com. Jag kommer att följa upp den här första rapporten om fallet med analyser av rättegångens konsekvenser, och med min vetenskapliga analys som hjälpte domaren att förstå att en förnuftig jury verkligen skulle kunna förklara att ECT orsakar hjärnskada.” Amerikansk läkare Peter Breggin, motståndare mot ECT och expert vid rättegångar. Vetenskapliga artiklar.

Dansk professor och läkare: ECT-behandlingen kan vara livsfarlig

Psykiatriker tror att ECT kan rädda liv i vissa fall, men det finns inga data som ger stöd åt den tron, medan vi däremot vet att ECT kan vara livsfarlig. Den brittiska genomgången inkluderade 4 observationsstudier av den totala dödligheten, men resultaten var otydliga. En annan, mer omfattande systematisk genomgång fann en frekvens av dödsfall som var cirka 1 per 1000 fall, alltså 10 gånger högre än vad American Psychiatric Association hävdar. Det kan verka konstigt att ECT kan ta livet av människor, men jag ska berätta vad en mor anförtrodde mig före en föreläsning som jag höll i Brisbane. Psykiatrikern tog livet av hennes son med ECT, men läkarna lyckades återuppliva honom. När han vaknade upp hade han svåra brännskador efter ingreppet och under de följande 2-3 månaderna kunde han inte tala begripligt. Han har fått permanenta hjärnskador och har mycket bristfällig social förmåga. Han kan inte bo ensam.”
Copyright (C) 2019 – Dansk professor och läkare , Peter C. Götzsche. Utdrag ur boken Dödlig Psykiatri och Organiserad Förnekelse.

Dansk läkare: Destruktiv hjärnskadlig procedur

Man kan kanske redan nu fråga sig vad som fick mig att tillbringa en stor del av mitt otium med detta kontroversiella ämne. Det korta (och egentligen för hela läkarkåren skamliga) svaret är: Därför att inga andra vill! Det längre svaret är, att jag genom att gräva i ämnet ständigt har träffat på nya avslöjanden i det gungfly av hemlighållanden, bortförklaringar och direkta lögner, som ECT-området befinner sig i, vilket gör det till det största och längst pågående bedrägeriet i läkarvetenskapens historia! Faktum är att man från dag 1 (1938) har känt till att ECT är en rent destruktiv, hjärn-skadlig procedur (som dock för en kortare period i vissa fall kan dämpa t.ex. en depression), och att ‘effekten’ av ECT står i direkt proportion till den hjärnskada man orsakar.” Herluf Dalhof, fd dansk läkare, som de senaste 10-12 åren har varit mycket involverad i ECT.

Läkare: 100 elchocker – värre än “Gökboet”!

Fick ett gott bemötande av en kvinnlig läkare. Hon kollar i min journal och läser bl. a ‘över 100 ECT behandlingar’. Hon blir frustrerad och arg över hur fel dem har behandlat mig. Detta är värre än Gökboet säger hon. Ingen annan läkare har reagerat på det sättet. Hon gav mig massvis med kramar, vilket ingen annan läkare har givit mig under hela min kontakt med vården. Härlig känsla efteråt.”

Distriktssköterska: Min väninna tog sitt liv efter ECT

Ett vittnesmål av en förtvivlad distriktssjuksköterska vars väninna tog sitt liv efter ECT och mormor förstördes. Jag har arbetat många år inom sjukvården, därav 17 år inom psykiatrin. Nu arbetar jag som distriktssjuksköterska. I dag skäms jag över ECT-behandlingen som psykiatrin tror ska hjälpa deprimerade människor. Jag var själv med då de gav patienterna denna behandling. Då förstod jag inte bättre. Jag insåg inte vilka skador dessa människor fick då av ECT. Det är lobotomi av hjärnan med ström. Nu, efter många år och efter att ha sett nära vänner som har blivit drabbade av detta fruktansvärda övergrepp, förstår jag vilka följder och skador på hjärnan som ECT ger. Min mormor som var över 80 år fick ECT p.g.a depression. Hon blev efter detta ingrepp ännu mer orolig och tillbakadragen. Min väninna, som inte tålde Levaxin för sin struma, fick ECT. Hon blev mer och mer uppgiven. Hon valde själv att lägga in sig under behandlingstiden. Efter två ECT-behandlingar gick hon gick ut från avdelningen och tog sitt liv utan att någon reagerade.” Distriktssköterska

Barbro Skovgaard, Leg. ssk: Övergrepp som utraderar personligheter

Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter … I realiteten ett mycket grymt intrång på en människas person. Som sjuksköterska såg jag elchocker användas i vården på redan försvarslösa patienter. Mitt intryck var att elchockerna gavs för att göra en redan passiv och inaktiv person mer ‘lugn’ och passiv. Jag har inte vid någon tidpunkt i vården eller utanför sett något som varit bra med användandet av elchocker. Ingen av de patienter jag såg uppvisade någon slags förbättring. Jag såg t.ex. en patient/mor som inte längre kände igen sina barn, kunde inte/ville inte, och som var i ständig skräck för människor, även de som ville hjälpa henne. Jag hörde protester från patienten som var på väg att få en elchock, vilket lämnades utan hänsyn. Jag anser att elchocker är ett inhumanitärt övergrepp som utraderar personligheter och försätter en person i ett totalt beroende med ingen möjlighet att ‘icke-göra’ effekterna av elchockerna då hjärnvävnaden är förstörd för alltid.” Elchocker är ett övergrepp som utraderar personligheter.

Läkarintyg angående skador från ECT

…, behandling med ECT. Därefter uttalad påverkan på kognitiv funktion.” Läkarintyg Försäkringskassan

IVO har uppmärksammat att läkaren i sitt yttrande konstaterat att patienten efter ECT-behandlingen lider av nedsatt arbetsminne, närminne och koncentrationssvårigheter.” Beslut från IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Karin Larsson, leg ssk: Psykiatrins elchocker ger grava biverkningar

På vilket sätt hjälper man en människa som mår psykiskt dåligt utan att ge honom/henne nya problem? Det är ett faktum att ECT inte bara kan ge utan ger irreversibla skador på minnet hos alltför många människor. En del människor kan tycka att det inte gör något att minnet är borta. ‘Jag minns inte längre varför jag mådde dåligt.’ Men, naturligtvis, för de flesta som är drabbade blir detta problem. Hur kan det månne kännas att inte minnas sina barns födelse? Att inte veta hur man har varit som mamma? Att inte veta hur en nära släkting såg ut? Varför skall vi inte kräva hjälp och behandlingar som inte ger sådana grava biverkningar?” Karin Larsson, leg ssk, Elchocker ger grava biverkningar

Språkpedagog och läromedelsförfattare: Vår tids största vårdskandal

Att ta hjälp av elchocker (ECT) för att lindra ett mentalt lidande är vår tids största vårdskandal! Det speglar en cynism och ett alltmer själlöst samhälle som i brist på mänskliga och ekonomiska resurser går in med elchocker i människans mest finstämda organ och stympar delar av personligheten. Att den här groteska behandlingen nu i allt högre grad tillåts öka även bland våra yngre – ibland med tvång – kastar en väldigt mörk och skamfull skugga över hela den svenska mentalvården som uppenbarligen är inne i en fas av sönderfall…” Språkpedagog och läromedelsförfattare

Leg. psykolog & psykoterapeut: Kognitiva funktioner sämre efter ECT

Vår bedömning är att X har fått stora minnessvårigheter efter sina ECT behandlingar i en omfattning som inte gick att förutse. Dessa minnessvårigheter har påverkat hennes funktionsnivå och X vardag har blivit mer komplicerad. Kliniskt märks detta av i samtal då det är svårt för henne att bearbeta information och hon blir fort trött. X vakenhetsgrad är förmodligen sänkt och hennes kognitiva funktioner fungerar sämre än tidigare. Det är en klar skillnad i hur X fungerade före och efter ECT behandlingarna och vår bild är att minnesstörningarna funnits med ända sedan sommaren 2011.”

Psykolog: Hennes funktionsnivå har kraftigt sjunkit

X funktionsnivå har starkt sjunkit efter hennes ECT-behandlingar och de biverkningar dessa medförde. X är mycket begränsad i vardagen och behöver mycket stöd och hjälp och det går åt mycket energi för henne för att klara av saker och ting. X blir psykiskt utmattad och behöver ofta vila och sova under dagen om hon gjort något. X har ett stort lidande och livet blev inte som hon hoppats på. X vill arbeta och det är en sorg för henne att inte ha ett arbete att gå till samtidigt som hon idag förstår att hon inte klarar av det utifrån hur hon fungerar. X får kämpa för att hitta ett sammanhang för henne att vara i. Barnen är i fokus och det är dem som gör att hon vill leva.” Psykolog i ett intyg till Patientförsäkringen

Ssk: Livet efter mina elchocker blev aldrig mer sig likt

Är helt enig om att ECT måste totalavskaffas nu. Som ung ca 25 år ganska nyutbildad sjuksköterska arbetade jag på Lillhagens psykiatriska sjukhus i Göteborg , fick ibland följa med patienter till ECT avdelningen, och såg att de blev bättre i sin depression, men jag såg ju inte hur de hade det en tid efter. Förstår nu mekanismerna bakom den till synes bedrägliga förbättringen, de kom ofta tillbaks, det höll inte vidare länge !! Efter en tids arbete där så började jag själv känna mig deprimerad , blev mobbad av en kollega på jobbet känslig själ som jag var, fick prova antidepressiva av olika slag, men fick förfärliga biverkningar, fick den hemska iden att jag kanske skulle be att få ECT ! Vilket accepterades och genomfördes på ST Görans sjukhus intill, sex eller sju tror jag att jag fick innan det stoppades för att de inte hade fått igång andningen på mig efteråt, de fick ventilera mig för hand under en period, detta fick jag bara vag info om i efterhand, men hade ett traumatiskt uppvaknande efter narkosen med svåra svalg smärtor, läkaren beklagade min svåra minnes besvär efteråt och sa att de var ovanligt svåra! jag kom inte ens ihåg vad jag hette lång tid efteråt, och fick panik om jag skulle säga vad jag hette, flydde in i en isolering, för att göra en lång historia kort så blev livet efter elchockerna aldrig mer sig likt.” Fick elchocker som sjuksköterska.

Sjuksköterska: Läkarna ljuger om de fatala skadorna

Jag personligen anser att man är ännu falskare nu! Man är ännu mer osann, man ljuger mer medvetet om konsekvenserna och framförallt det onda i att inte erkänna att man inte kan, giter, orkar eller vill bry sig om hur den lidande patienten verkligen har det, vad hon vill hur hon känner och att man så totalt trampar över hennes ord och undringar. Det anser jag vara förvärrande, därför att det idag kan konstateras vilka fatala skador som uppkommer från ECT – därför är det idag värre. Jag vet att dom ljuger som svin, läkarna ljuger för sig själv och drar med sig hela personalgrupper – det är knappast en förbättring i vårdkvalitet!” Lögner om ECT-behandlingarna.

Anita Boström, leg ssk: Livslånga hjärnskador

Det är viktigt att psykiatriker ej går ut offentligt och propagerar för ECT-behandling innan de läst protestlistan mot ECT-behandling och om hur patienter som behandlats kan få livslånga hjärnskador. Ect-behandling ges på Halmstad psykiatriska klinik och f.d.överläkare Lars Häggström propagerar i sina föreläsningar om El-chockernas förträfflighet. Jag skulle vilja se klinikchefer och överläkare själv utsätta sig för den behandling de rekommenderar inom den slutna psykiatriska vården.” Anita Boström, Leg.sjuksköterska, Patienter kan få livslånga hjärnskador av ECT.

Jane Nyman, undersköterska: ECT ger alltid hjärnskador

Jag läste också att ECT alltid ger hjärnskador. Neurologer vet att det uppstår minnesförluster och eufori efter hjärnskador. Patienten glömmer tillfälligt sina problem. Detta tolkas då som ett “resultat”. Otroligt! Men man kan verkligen undra vad som händer på lång sikt med dessa patienter. Jag har personligen mött människor som har fått elchocker och det gör mig ledsen att se och höra om deras skador. Är det någon som tror att man blir frisk av elchocker?” Jane Nyman, undersköterska, Sjukt med psykiatrins elchocker

Leg ssk: Elchocker skadar och ger sämre självkänsla!

Vad bra att du tar i detta ämne. Jag är ssk och arbetat inom psykiatrin och känt mig så maktlös inför denna behandlingsmetod som skadar och gör att pat får sämre självkänsla. En gång viile en ssk anmäla mig då jag inte förberett en äldre herre för ECT, han var uttorkad och nedstämd, behövde omvårdnad och dropp och tillsammans med anhöriga och jourläkare avbröt vi planeringen. Men jag har tyvärr många hemska exempel på med unga också som fastnar i psykiatrin när de väl fått ECT.” Elchocker skadar och ger sämre självkänsla

Ssk: Fruktansvärt att tvinga människor till detta

Nej, det är många som inte alls känner till detta.. och det är fruktansvärt, och även att Sverige ligger främst av alla att utsätta människor för detta.. Jag har jobbat inom psykiatrin och det var där jag fick kännedom om detta. Fruktansvärt att tvinga människor dessutom! Och detta att en del minnen går förlorade, för alltid!” Sjuksköterska: Fruktansvärt att tvinga människor att få elchocker, ECT-behandlingar

Sjuksköterska: Det är primitivt med elchocksbehandlingar

Jag, håller verkligen med , det är fruktansvärt primitivt, att inte fler människor reagerar, kanske är de så duperade att de slutat tänka själva, vem kan inbilla sig att få en elektisk chock kan göra något för någon som känner sig deppig, nej, hur knäppt får det bli.” Sjuksköterska: Det är fruktansvärt primitivt med elchocksbehandlingar.